New International Books

Seller Rating: 0 Reviews
Kathmandu

Kitab mall provide best selling books in Nepal along with the latest books in market which is also available in Choicemandu online shopping

Faatsung (Story of The Land)-  Chuden Kawimo

Faatsung (Story of The Land)- Chuden Kawimo

Rs 300
Product Model:  CM_KTB_157
Stock InStock

OverView

फातसुङ लेप्चा शब्द हो । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ— माटोको कथा, यो दार्जिलिङका निम्ति लड्ने दर्जनौं युवाको कथा हो,ठेट दार्जिलिङे लवजमा लेखिएको फातसुङ जातीय पहिचानका लागि गरिएको आन्दोलन चियाउने एउटा सुन्दर आँखीझ्याल हो ।...

Product Description

फातसुङ लेप्चा शब्द हो । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ— माटोको कथा, यो दार्जिलिङका निम्ति लड्ने दर्जनौं युवाको कथा हो,ठेट दार्जिलिङे लवजमा लेखिएको फातसुङ जातीय पहिचानका लागि गरिएको आन्दोलन चियाउने एउटा सुन्दर आँखीझ्याल हो ।

Write a review

Please login or register to review